Avtackning årsmötet

Årsmötet den 21 oktober inleddes med föreläsning av klubbens framgångsrike fartåkare Hans Olsson som har lagt tävlingsskidorna på hyllan. Under rubriken ”När du satsar allt på ett kort och förlorar” berättade han med humor och allvar om sin skidkarriär. Hans historier påminde om den hårfina balansen mellan glädje och press och hur det brukade påverka hans resultat. Klubben riktar ett stort tack till Hans som delade med sig av sina erfarenheter!

Under årsmötet valdes några nya medlemmar in i styrelsen för 2019/20 och några avtackades: Mats Björkman,  Åsa Yngvesson och Lotta Gummås (ej på bild).