Bli medlem

Vi kommer inte att skicka ut några fakturor 2015 utan de som önskar vara medlemmar betalar in rätt avgift. Meddela ev. ändringar t.ex adress, telefon, e-post mm. För att spara pengar på porton, hoppas vi få e-postadress till alla våra medlemmar.

Ett mail kommer att skickas ut till alla registrerade medlemmar under september månad för att påminna om avgiften för kommande säsong, 2015-2016.

I medlemskapet ingår, förutom försäkring vid klubbträningar och tävlingar, klubbtidningen, möjlighet till diverse subventioner, också en unik gemenskap. När ni betalar in avgiften v.v. ange namn, adress och hela personnumret på varje medlem.

  • 0 t.o.m. 17 år, 50 kr/år
  • 18 år och äldre, 50 kr/år

IFK Mora Alpina klubb Bg 5352-9533

Vid frågor kontakta Maria Melvin på kansliet, 0250-39285 eller via mejl, maria.melvin@ifkmora.se