Ersättningar

Välkommen till en ny säsong i IFK Mora Alpina klubb!

Klubbförmåner, överenskommelse för ersättning

Här hittar du det dokument som du ska läsa igenom och skicka in till klubben för att vara berättigad till ersättning.

Klubbförmånsavtal 2019-2020

Reseräkningar och utlägg

Det finns tre olika blanketter för olika ändamål: Beskattningsbara ersättningar, omkostnadsersättning, samt endast bilersättning.

Beskattningsbara ersättningar
Den här blanketten används för: Resor, traktamenten och arvoden.
Lämnas till kansliet senaste den sista dagen i månaden för utbetalning den 25:e kommande månad. OBS! Alla kvitton för utlägg redovisas på separat omkostnadsblankett.

Omkostnadsersättning
Blanketten används endast för: Omkostnader.
Lämnas till kansliet. Utbetalning sker löpande.OBS! Orginalkvitton skall bifogas.
Resor med egen bil och andra beskattningsbara ersättningar redovisas på blanketten ”Beskattningsbara ersättningar”

Endast bilersättning
Den här blanketten används när: När du har många bilresor och redovisar dem samtidigt.
Lämnas till kansliet senaste den sista dagen i månaden för utbetalning den 25:e kommande månad.

Klubbens medlemmar som valt klubbförmån 4, kan få ut reseersättning när de åkt med egen bil till tävlingar med resa längre än 300 km (t.o.r).

Ersättningen är följande :

 • 1 tävlande                                               5 kr/mil
 • 2 tävlande (med förmån 4)                      10 kr/mil
 • 3 tävlande eller fler (med förmån 4)          15 kr/mil       

Så här fylls blanketten i:

 • ”Tävling”
  Ange namn på tävling, vilket möte eller annan aktivitet
 • ”Ort”
  Ange alltid mellan vilka orter resan gjordes
 • När?
  Ange datum för avresa och hemkomst
 • ”Medresenärer”
  Ange vilka medresenärer du haft
 • ”Resekostnad”
  Fyll i antal mil för resan
 • Utlägg?
  Om du haft kontanta utlägg, fyll i det under ”övriga kostnader enl sepc”.
  Häfta fast kvittona bakom reseräkningen!

KOM IHÅG!

 • Fyll alltid i namn, adress, personnr, bank och bankkontonr
 • Använd kulspetspenna
 • Bifoga alltid kvitton för utlägg, häfta fast dem bakom blanketten

Inga pengar betalas ut om blanketten:

 • inte är fullständigt ifylld
 • är ifylld med blyerts eller tusch
 • kvitton saknas
 • om det har gått mer än en månad sedan utgiftstillfället