Styrelse 2016-2017

Mats Björkman, ordförande
072-204 44 11
mats@mbcmora.se

Mattias Frost Kassör/Vice ordförande
70 332 78 36
mattias.frost@fmm-mora.com

Sara Axelsson, Information, Verksamhet FIS, media, kommunikation, hemsida
070-870 72 72, 
sara@spirastudio.se

Stefan Olsson, Ansvarig träning / Aktiva upp från U12
070-514 44 81
torepojken@hotmail.com

Andreas Wessung, Ledamot, Verksamhet U6-U10, skidskola
andreas.wessung@hotmail.com

Erika Forss, Träning och utveckling
070- 651 01 61
erikaforss@hotmail.com

Mats Forslund, Verksamhet Skicross
070-171 29 44
mats.forslund@skidor.com

Joel Sticko, suppleant, aktiva, träning, skidskola
076-870 12 96
joelsticko@hotmail.com

Lennart Sticko, suppleant, sekreterare, Gopshusbacken
070-207 66 16
lennart.sticko@gmail.com

Åsa Yngvesson, suppleant