Styrelse 2018-2019

Mats Björkman, ordförande
072-204 4411
mats@mbcmora.se

Mattias Frost Kassör/Vice ordförande
070- 332 78 36
mattias.frost@fmm-mora.com

Sara Axelsson, Ledamot, information
Verksamhet FIS, media, kommunikation, hemsida
070-870 7272
sara@spirastudio.se

Stefan Olsson, Ledamot, Verksamhet U12 tom U16
070-514 44 81
torepojken@hotmail.com

Andreas Wessung, Ledamot, Verksamhet U6-U10, skidkul
andreaswessung@hotmail.com

Erika Forss, Ledamot träning och utveckling, sekreterare
070-651 01 61
erikaforss@hotmail.com

Anders Sandberg, Verksamhet träning
070-5939394
sandberg.anders1@gmail.com

Åsa Yngvesson, suppleant, miljöansvarig
070-3126102
asa.yngvesson@mora.se

Lennart Sticko, suppleant, Gopshusbacken
070-207 66 16
lennart.sticko@gmail.com

Lotta Gummås suppleant, Verksamhet Skicross
070-673 6252
lotta.gummas@gmail.com