Styrelse 2019-2020

Mattias Frost Ordförande
070- 332 78 36
mattias.frost@fmm-mora.com

Susanne Lovén
Vice ordförande/Kassör
070-235 04 44
susanneloven@telia.com

Sara Axelsson, Ledamot, information
Verksamhet FIS, media, kommunikation, hemsida
070-870 7272
sara@spirastudio.se

Erika Forss, Ledamot träning och utveckling
070-651 01 61
erikaforss@hotmail.com

Anders Sandberg, Verksamhet träning
070-5939394
sandberg.anders1@gmail.com

Stefan Karlberg
072-215 1840
karlbergstefan@hotmail.com

Per-Johan Jönsson
070-773 07 73
pj.jonsson@gmail.com

Emil Seveborg
073-9436711
johansson.emil@yahoo.se

Lennart Sticko, suppleant, Gopshusbacken
070-207 66 16
lennart.sticko@gmail.com