Trafiksäkerhetspolicy

Olycksriskerna i trafiken är stora och konsekvenserna ödesdigra om det värsta händer, därför vill vi i IKF Mora Alpina klubb förebygga olyckor så långt det är möjligt genom en trafiksäkerhetspolicy.

Följande regler gäller:

  • Följa hastighetsbegränsningarna
  • Förnuftigt anpassa hastigheten efter väderleken
  • Undvika moment under körningen som ökar risken för olyckor (hög hastighet, dåligt planerade resor, dåligt planerad omkörning)
  • Chauffören skall ha haft körkort i minst 1 år. (Rekommenderad minimiålder 22 år , samt ha haft körkort i 2 år)
  • Chauffören skall försäkra sig om att fordonet i fråga är säkert. Vara godkänt av Svensk Bilprovning och ha godkända däck (sommar som vinter)
  • Målet är att ha 2 utsedda chaufförer vid resans start. Chaufförerna skall vara utvilade och pigga samt självklart nyktra och drogfria
  • Alla som reser med IFK Mora Alpina klubb skall ha bilbälte. Det är chaufförens skyldighet att kontrollera om resenärer har bilbälte
  • Eventuella böter vid trafikförseelser betalas av chauffören, inte av IFK Mora Alpina klubb
  • Vid längre resor planera in raster
  • Åk i god tid för att undvika stress
  • Det är chaufförens plikt att meddela passagerare att de ska underlätta bilkörningen för honom / henne genom att ha en lugn miljö i fordonet.
  • Passagerare skall sköta mobiltelefoner, radio/cd-spelare, värme m. m
  Om det framkommer att policyn inte följs är det styrelsens ansvar att kontakta berörd person och vidta åtgärder som anses nödvändiga i varje enskilt fall

Våga vägra köra fordonet om det inte är en lugn miljö inne i fordonet!

Innan resans start skall chauffören tagit del av ovanstående policy och accepterat denna.

Policyn antagen av styrelsen 10 oktober 2005