Vaccinering mot doping

Antidopingpolicy för IFK Mora Alpina klubb 2010-06-09

Vi vill att:

  • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
  • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
  • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Handlingsplan: Så här gör vi för att undvika doping i vår klubb: Förebyggande

  • Informera klubbens ledare/tränare om gällande antidopingpolicy med planerade åtgärder.
  • Informera klubbens ledare/tränare och tävlingsidrottare om Riksidrottsförbundets (RF:s) ”Antidopingfakta”.
  • Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapsprov i antidoping på www.rf.se/vaccinera.
  • Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva. Använd RF:s handledning ”Antidopingsnack”.
  • Uppmana klubbens tävlingsidrottare att göra Riksidrottsförbundets kunskapsprov på www.rf.se/vaccinera.

• Informera klubbens medlemmar om policyn och handlingsplanen. • Använd symbolen Rena Vinnare för att visa klubbens hållning.

Akut

• Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping.