Vision, verksamhetsidé och värderingar

Vision

Vi skall inspirera och väcka ett brett intresse för utförsåkning, bland människor och samtidigt fostra framtidens alpina stjärnor med rötterna i Gopshusbacken.

Verksamhetsidé

Vi är en Alpin klubb som alltid i vår verksamhet försöker att utveckla individer och verksamhet inom alpin skidåkning.

Vi gör det i gott kamratskap i föreningen.

Värderingar

H-Ö-R ( vi ska lyssna på alla i klubben )

  • Helhetssyn (alltid ha verksamheten i fokus)
  • Öppenhet (nyfiken på nya idéer, kulturer och personer )
  • Roligt (alla ska trivas i vår klubb)