mime-attachment-3

Dike ut från nederdelen på pipen, den skall förlängas in mot vägen i pipen.