mime-attachment-4

Justeringar i ”Mickes hopp” Vem är Micke? Vi döljer vassa klippkanter och fyller ut med bark i raskanten för att skapa en säkrare fallzon.