Mikael Mattson-Djos minnesfond

IFK Mora Alpina klubb förvaltar sin egen minnesfond, Mikael Mattson-Djos minnesfond. Fonden bidrar årligen till ett stipendium som delas ut till en eller flera av våra duktiga aktiva för bland annat träningsflit och god kamratskap.

Om ni önskar lämna ett bidrag till Mikael Mattson-Djos minnesfond vid kondoleanser och uppvaktningar ta kontakt med kansliet på tele nr: 0250-392 85 eller via email: alpina@ifkmora.se