Ny kanslist

Klubben har nu anställt en ny kanslist, och hon heter Erika Åkesson!
Erika är 42 år, bor med sin familj i Kråkberg och jobbar för närvarande på Östnors förskola (närmare presentation kommer senare).
Vi i styrelsen känner oss mycket glada att just Erika skall börja hos oss! Hon har dock en längre uppsägningstid att förhålla sig till, vilket formellt gör att vi är utan kanslist under en period (beroende på när ny ersättare finns tillgänglig på Erika´s nuvarande arbetsplats, dock senast 16/3).
Avsaknad av kanslist kommer dock lösas med hjälp av funktionerna på Idrottsalliansens kansli, men inte minst av vår avgående kanslist; Maria Melvin (Stort tack för detta, Maria!)
Då Maria avslutar sin anställning den 6/1 så kommer hon framöver hjälpa oss kvällstid och detta i möjlig mån tillsammans med vår nya kanslist Erika, så hon också kommer in i rutinerna.
Under en period kan alltså svarstider ifrån kansliet vara något längre än tidigare, men vi kommer hålla näsan över ytan och mer därtill.
Av allt att döma så har vi nu knutit upp en riktig klippa i Erika, och hon kommer börja hos oss senast 16/3, med viss deltid innan dess.

Varmt välkommen till IFK Mora Alpina klubb Erika!

Bästa hälsningar
Mattias Frost
Ordförande IFK Mora Alpina klubb