Träningsupplägg 2019-2020

Träningsgrupper

Vi vill betona att IFK Mora Alpina på sina träningsdagar erbjuder alpin träning, ej alpin skidskola, skidkul undantaget. Det betyder att vissa förkunskaper krävs såsom att åka lift själv och ta sig ner från backen själv. Detta är alltid en bedömningsfråga och det är extra viktigt att man som förälder är med i backen och stöttar barnen tills de klarar av detta helt själva.

Vid varje träningstillfälle gäller det för samtliga barn att hålla sig till sin grupp och tränare. Vid friåkning på egen hand, d.v.s. att ej deltaga i den organiserade träningen, så sker detta helt på egen risk med förälders fulla ansvar.

 SKIDKUL
Träning torsdagar 18:00 – 19:00

Vi leker och busar på skidor och lär oss slalomåkning från grunden. Förälder eller annan vuxen på skidor krävs. Träningen bygger på att du som förälder engagerar dig som hjälpledare och stöttar i både lift och backe. Allt eftersom barnen blir vana med liften och skidåkningen så kan föräldrarnas stöttning minska under träningen.

 U8-U10 (Gul GRUPP)
Träning tisdagar och torsdagar 18:00 – 19:30

Barn födda 2010 till 2013. Träningen fokuserar på att alla barn utifrån sina förutsättningar utvecklar sin skidåkning. Beroende på skidvana kan alla barn vara med och träna. Som förälder finns man vid behov med i backen och stöttar barnen.

Huvudansvarig tränare: Per Johan Jönsson

 U10 (BLÅ GRUPP)
Träning tisdagar och torsdagar 18:00 – 19:30

Barn födda 2010 till 2012 som kommit lite längre med sin skidåkning.

Huvudansvarig tränare: Stefan Karlberg

U12 OCH ÄLDRE (RÖD GRUPP)
Träning tisdagar och torsdagar 18:00-19:30. Onsdagar 18:00-19:30.

Barn födda 2009 och äldre.
Huvudansvarig tränare: Axel Frost

 

IINFO TILL 12 OCH UPPÅT

SKICROSSTRÄNINGAR